top of page

Eiere og styret

Arbeidsinkluderingsbedriftene TOPRO Kompetanse AS og Providor Arbeid & inkludering AS fusjonerte 1. november 2021, og byttet i den forbindelse navn til Bragd Kompetanse.  

Bragd Kompetanse har 111 ansatte og forventes å ha en omsetning i underkant av 60 millioner kroner. Med dette er Bragd Kompetanse blandt de største på arbeidsforberedende trening (AFT) og varig tilrettelagt arbeid (VTA) i Innlandet.

«Vi har ambisjoner om å være et ledende selskap innen vår bransje, hvor gode resultater innenfor vårt fagfelt, arbeidsinkludering, skal ha høyt fokus. Vi skal hver dag jobbe for at mennesker som av ulike grunner står utenfor jobb eller utdanning, skal få muligheter til å bli inkludert.»  

Thomas Frydenlund, Daglig leder

Thomas_edited.png
bottom of page