top of page

Ekspertbistand

finger_edited.png

Et lavt sykefravær er lønnsomt for bedriften, ansatte og samfunnet.

• Bragd har lang og bred erfaring innen arbeidsinkludering og har kompetanse som gjør at vi kan benyttes som ekspertbistand. 
• Vi er en nøytral og objektiv samarbeidspartner som skal ha god dialog med både ansatt og arbeidsgiver.
• Bragd skal gi den ansatte verktøy for å mestre arbeid til tross for helsemessige- eller andre utfordringer.
• Vi skal bidra til å avdekke og løse utfordringer som vurderes som utløsende faktor til sykefraværet.
• Bragd skal bidra til at ansatte skal oppleve mestring i hverdagen, men også tydeliggjøre den ansattes eget ansvar for livskvalitet og karriere.
• Tilbudet er gratis, og vi bistår arbeidsgiver i søknadsprosessen om ekspertbistand til nav.
• Vi har god kompetanse innenfor forvaltning, lover og retningslinjerved sykefravær.
• Vi har kort ventetid.

Kontakt

Din arbeidsgiver kontakter Bragd Utvikling for et mulig samarbeid og søker tilskudd til ekspertbistand via Altinn. Vi kan hjelpe til med søknaden.

Oppstartsmøte

Oppstartsmøtet med deg, arbeidsgiver og Bragd-eksperten.

Veiledningsamtaler

Hva som motiverer og interesserer deg. Hvilke kompetanser, ferdigheter og jobbegenskaper du har.

Kartlegging

Kartlegging gjennom:

  • Enkeltsamtaler

  • Arbeidsplassvurdering

  • Funksjonsvurdering

Sluttmøte

Vi oppsummerer prosessen, lager en rapport med handlingsplan om hvilke tilpasninger du og din arbeidsgiver bør utføre videre.

DSC03197_edited.jpg

«Vi opplever at ansatte blir behandlet med respekt, og får god bistand og støtte i den krevende situasjonen destår i. Vi har også gode erfaringer med at mange av de ansatte kommer seg ut i arbeid igjen, og opplever mestringsfølelse.»

ANITA VOLLUM , HMS-RÅDGIVER HR-AVDELINGEN RINGSAKER KOMMUNE

Kontakt
oss

TELEFON: 902 47 000

POST: Rambekkvegen 5, 2816 Gjøvik

E-POST: post@bragdutvikling.no

Besøk
oss

BESØKSADRESSE:

Gjøvik:

Rambekkvegen 1 og 5, 2816 Gjøvik

Brumunddal:

Strandveien 10B, 2380 Brumunddal

Hov:

Sentrumsvegen 5, 2860 Hov

Dokka:

Jevnakervegen 3, 2870 Dokka​

Fortell
OSS

Takk for innsendingen din!

bottom of page