top of page

Vi forebygger og reduserer sykefravær med Ekspertbistand

finger_edited.png

Et lavt sykefravær er lønnsomt for bedriften, ansatte og samfunnet.

Ekspertbistand er frivillig sykefraværsoppfølging som gjennomføres som et samarbeid mellom ansatt, arbeidsgiver og ekstern nøytral part, Bragd Utvikling, om videre arbeidsmuligheter for den ansatte.

Målet er å finne en løsning på arbeidsplassen med tilbakeføring til egen stilling, eller annet arbeid hos samme eller annen arbeidsgiver.

Vi bidrar til å avdekke og løse utfordringer som vurderes som utløsende faktor til sykefravær ved langvarige og/eller hyppige sykefravær.
 

Ordnigen er et lavterskel tilbud for ansatt og arbeidsgiver som er finansiert av NAV Arbeidslivstjeneste for å forebygge og redusere sykefravær i arbeidslivet kostnadsfritt for de involverte parter.

Som nøytral part kan vi bidra til å løse fastlåste situasjoner.

Bragd Utvikling arbeider for at ansatte skal fungere i arbeidslivet til tross for krevende helse- og/eller livssituasjoner. Vi har taushetsplikt om opplysninger vedr. diagnose og private forhold som evt. fremkommer underveis i prosessen.

Vi i Bragd Utvikling har lang erfaring og bred kompetanse på vårt fagfelt som er å få mennesker i arbeid.

Kontakt

Arbeidsgiver kontakter Bragd Utvikling for et mulig samarbeid og søker tilskudd til ekspertbistand via Altinn. Vi kan hjelpe til med søknaden.

Oppstartsmøte

Uforpliktende oppstartsmøte med ansatt, arbeidsgiver og Bragd Utvikling

Veiledning og avklaring

Samtaler med fokus på utfordringer og muligheter. Evt dialog med eksternt nettverk

Handlingsplan

Utarbeidelse av gjennomføringsplan med forslag om tilpasninger ansatt og arbeidsgiver bør utføre

Sluttmøte

Vi oppsummerer prosessen med gjennomgang av handlingsplan med kopi til NAV/fastlege

DSC03197_edited.jpg

«Vi opplever at ansatte blir behandlet med respekt, og får god bistand og støtte i den krevende situasjonen de står i. Vi har også god erfaring med at mange av de ansatte kommer seg ut i arbeid igjen, og opplever mestringsfølelse.»

ANITA VOLLUM , HMS-RÅDGIVER HR-AVDELINGEN RINGSAKER KOMMUNE

Kontakt
oss

TELEFON: 902 47 000

POST: Rambekkvegen 5, 2816 Gjøvik

E-POST: annebritt@bragdutvikling.no

Besøk
oss

BESØKSADRESSE:

Gjøvik:

Rambekkvegen 5, 2816 Gjøvik

Brumunddal:

Strandveien 10B, 2380 Brumunddal

Hov:

Sentrumsvegen 6B, 2860 Hov

Dokka:

Jevnakervegen 3, 2870 Dokka​

Fortell
OSS

Takk for innsendingen din!

bottom of page