top of page

Om oss

Bragd Utvikling jobber hver dag med å få mennesker tilbake og forankret i arbeidslivet. Vi vet at det er viktig for enkeltpersoner å være en del av et arbeidsfellesskap, både for egen helse og for samfunnets utvikling. Derfor fokuserer vi på å hjelpe arbeidsgivere med å legge til rette for inkluderende arbeidsforhold. 

Vi tilbyr opplæring og rådgivning til ledere og ansatte om hvordan de kan håndtere sykefravær og støtte de ansatte gjennom endringsprosesser. Vi jobber også med å identifisere barrierer for arbeidsinkludering, og hjelper arbeidsgivere med å utvikle løsninger for å overkomme disse hindringene. 

Bragd Utvikling bidrar til en mer inkluderende arbeidsplass og en bedre hverdag for alle.

Bragd Utvikling sin styrke er vår kompetanse på å utvikle mennesker. Vår ambisjon er å være en ledende utviklingsaktør og tjenestepartner for offentlige og private virksomheter. Våre kunder skal oppleve at et samarbeid med oss skaper positive forskjeller.

Administrasjonen

bottom of page